Examinationer

Numer kan du boka din examination för förarintyg, kustskepparintyg och radarintyg hos PGROW.

Bokning av examination gör du här.

Per Nordlund är sedan en tid tillbaka auktoriserad av NFB att utföra examinationer för förarintyg, kustskepparintyg och radarintyg.
För att hitta examinatorer klicka här.

Enklast är att du hör av dig inför att du vill utföra din examination så kommer vi överens om en lämplig tid för just dig.

Pris enligt vad NFB föreskriver.

Utöver detta är jag också auktoriserad att godkänna NFB båtpraktik på dagen och i mörker.