PGROW

För mig är hela syftet med PGROW att förmedla glädje, engagemang och erbjuda trygghet till andra människor inom mina kompetensområden,

– Fritidsbåtsliv/ Navigation
– Ledarskap/företagande

Per Nordlund
Grundare
PGROW AB

PGROW mission är att se människor växa med nya kunskaper och insikter.
Detta gäller såväl för företagande som i hantering av fritidsbåtar.

Båtliv

I det dagliga livet är även avkoppling och fritidsintressen en viktig del. För PGROW är fritidsbåtslivet det som ligger varmast om hjärtat, därför erbjuder vi även skräddarsydda utbildningar för dig som fritidsbåtsägare.

Jag utbildar dig inom:
– Förarintyg
– Kustskepparintyg
– SRC
– Radar
– Farygsbefäl klass VIII
– båtpraktik (enligt NFB)
– Båtcoachning

Jag examinerar (auktoriserad av NFB)
– Förarintyg
– Kustskepparintyg
– Radarintyg

Utöver det examinerar jag även fartygsbefäl klass VIII via Chalmers Tekniska Högskola.

Min ambition och syfte med kursverksamheten är att erbjuda utbildningar med hög kvalitet, i små grupper för att ge deltagarna användbara kunskaper som räcker längre än examinationen.

Kursprogram våren 2024

Förarintygskurs: 23-24 mars, pris 1500 kr.

Kurser hålls på Södermalm i Stockholm och i priset ingår ingen kurslitteratur (kan med fördel beställas via mig till rabatterade priser), examinationsavgifter tillkommer.

Företagstjänster

Att vara chef är att vara ensam. Många ärenden och frågor går inte att bolla med andra personer i en organisation, särskilt inte i mindre organisationer. Jag upptäckte att jag ofta används som bollplank för en rad olika chefer inom olika branscher, då jag är helt utanför huvudverksamheten. På ett opartiskt sätt och med nya infallsvinklar kan jag hjälpa till att lösa problem och föra verksamheten framåt. Utgångspunkten är alltid dig och dina behov, men även din vilja och dina värderingar.

2018 startade jag PGROW då jag upptäckte att det finns ett behov av stöttning och coaching för chefer i mindre och medelstora företag.

Har nu spännande uppdrag att hjälpa företag framåt i sin verksamhet, det handlar om styrning och stöd till företagsledningar i mindre bolag, bolag med stora ambitioner och höga målsättningar som behöver hjälp att ta sig hela vägen i mål.

Varför lita på mig?

Jag har lång erfarenhet från konsultbranschen och där även innehaft rollen som VD. Jag har lätt att hantera människor genom att vara lyhörd, inte för att bara lyssna utan för att jag är genuint intresserad! Människor, relationer och ledarskap är något jag kan och praktiskt arbetat med. Jag är även en van utbildare med många års erfarenhet av undervisning.
Givetvis är personkemi avgörande för att etablera ömsesidigt förtroende och möjliggöra en öppen och ärlig kommunikation som krävs för att du ska få ut maximalt av vårt samarbete. Vi börjar med ett telefonsamtal och ser vart det kan leda.

Välkommen att utveckla dig själv eller din verksamhet tillsammans med PGROW.

Tillsammans skapar vi en givande framtid på det individuella och professionella planet.

Per Nordlund