Installationer

PGROW kan hjälpa företag med konsulttjänster inom installationer för fastigheter, som val av systemtekniska lösningar, granskningar och stöd till er företagare som bygger eller förvaltar fastigheter.

PGROW har erfarenheter av installationer i såväl laboratorier, utbildningslokaler, kontor och verkstäder

Fastigheters ekonomi och funktion sitter i installationerna.

Per på PGROW har mer än 20 års erfarenhet som VVS konsult och har även varit aktiv som biträdande projekteringsledare. Denna kompetens kan du som företagare dra nytta av i dina fastigheter och projekt.

Kontakta oss för ett första steg mot hjälp inom fastighetsinstallationer.